แทงบอล เรียนรู้ ราคาบอล ufabet เพื่อเพิ่มการเดิมพันที่เข้าใจมากขึ้น

ราคาบอล ufabet แทงบอล

มาเข้าใจวิธี แทงบอลออนไลน์ ผ่านรายละเอียด ราคาบอล ของ ยูฟ่าเบท ดูง่ายๆก่อนเดิมพัน

ราคาบอล ufabet ต่อเสมอ หรือ ราคาขาว ( 0-0 ) คือ

ไม่มีทีม ต่อหรือทีมรอง ผลบอล ออกมาอย่างไร ทีมไหน ชนะถึงจะได้รับเงิน แทงบอล ฝั่งชนะก็รับเงินไปเลย

ราคาต่อเสมอ (ขาว)

ราคาบอลเสมอควบครึ่ง หรือ ปป. ( 1/4 , 0.25 ) คือ

ถ้า ทีมต่อชนะ ทีมต่อได้เงินเต็ม ส่วนทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ส่วนทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า ผลเสมอกัน ทีมรอง ได้เงินครึ่งหนึ่ง ของเงินที่เดิมพัน ส่วนทีม ต่อเสียครึ่งของเงินที่เดิมพันราคาบอล

ราคาต่อแบบ (ปป.) เสมอควบครึ่งลูก

ครึ่งลูก ( 1/2 , 0.5 )คือ

ถ้า ทีมต่อชนะ ทีมต่อได้เงินเต็ม ส่วนทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ส่วนทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า ผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาต่อแบบครึ่งลูก (1/2, 0.5)

ราคาบอลครึ่งควบลูก ( 1/2+1 , 3/4 , 0.75 ) คือ

ถ้า ทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น2-1 , 4-3ทีมต่อ ได้เงิน ครึ่งหนึ่งของเงิน ที่เดิมพันทีมรองเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน

ถ้า ทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสีบเงินเต็ม

ถ้า ผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาต่อแบบครึ่งควบลูก

ราคาบอลหนึ่งลูก ( 1 ) คือ

ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมต่อและทีมรองไม่ได้ไม่เสีย

ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม

ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้าเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาต่อแบบหนึ่งลูก( 1 )

ราคาบอลลูกควบลูกครึ่ง ( 1+1/4 , 1.25 ) คือ

ถ้า ทีมต่อชนะไม่เกิน 1 ลูกเช่น2-1 , 4-3ทีมรองได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพันทีมต่อเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน

ถ้า ทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า ผลเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาต่อแบบหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่ง

ราคาบอลลูกครึ่ง ( 1+1/2 , 1.5 ) คือ

ถ้า ทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า ทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 2-0 , 4-2 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า เสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ราคาต่อแบบหนึ่งลูกครึ่ง( 1+1/2 , 1.5 )

ราคาบอลลูกครึ่งควบสอง ( 1+3/4 , 1.75 ) คือ

ถ้า ทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า ทีมต่อชนะด้วยผลต่าง 2 ประตู เช่น 3-1 , 5-3 ทีมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินเดิม ทีมรองเสียครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพัน

ถ้า ทีมต่อชนะเกิน 2 ประตูขึ้นไป ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม

ถ้า ทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

ถ้า เสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม

เลือก แทงบอล เลือก ufabet ราคาดีที่1ของประเทศ

ราคาต่อแบบหนึ่งลูกครึ่งควบสอง( 1+3/4 , 1.75 )